Καλλιτέχνες ως Ακτιβιστές για το Κλίμα Πράσινοι Επιχειρηματίες

Το έργο A(rt)ction μπορεί να θεωρηθεί ως μία πρόκληση-λύση που αποσκοπεί στο να συμβάλλει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Αξιοποιούμε τη δύναμη επιρροής των τεχνών και της πράσινης επιχειρηματικότητας για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και να προωθήσουμε τη θετική αλλαγή συμπεριφοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

A(rt)ction για την κλιματική αλλαγή

Το A(rt)ction σημαίνει Τέχνη και Δράση.

Το A(rt)ction Project φιλοδοξεί να κάνει τους νέους καλλιτέχνες να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή μέσω επιχειρηματικών τρόπων, ως οι νέοι πράσινοι παράγοντες της αλλαγής.

Οργανώσεις συνεργατών
1
Χώρες
1
Εμπλεκόμενοι φορείς
1 x+
Στόχος
1

Η Πρόκληση

Η περιβαλλοντική πρόκληση που θέτει η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες για τη ζωή πολλών έμβιων ειδών στον πλανήτη μας. Είναι πλέον κατανοητό ότι χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο μέλλον, και γι’ αυτό, χρειαζόμαστε επίσης μια αλλαγή της περιβαλλοντικής μας στάσης ως κοινωνικό σύνολο. Για να επιτευχθεί μια τέτοια ριζική αλλαγή, η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή μεταξύ όλων των κοινωνικών ομάδων και κοινοτήτων πρέπει να γίνει ως μια συλλογική, διεπιστημονική προσπάθεια.

Ο συνδυασμός της ανάγκης για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μαζί με την ανάγκη των καλλιτεχνών να ανήκουν σε μια μεγαλύτερη κοινότητα και να εκπαιδεύονται στο πώς να πυροδοτούν την περιβαλλοντική αλλαγή αποτελεί την ουσία του A(rt)ction.

Που Στοχεύουμε

Με το έργο A(rt)ction, στοχεύουμε να βάλουμε τους εικαστικούς καλλιτέχνες στο επίκεντρο του περιβαλλοντικού κινήματος και να ενισχύσουμε τον ρόλο τους στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και στην ενθάρρυνση βιώσιμων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πρακτικών παγκοσμίως.

Σε ποιον απευθύνεται το A(rt)ction;

Η A(rt)ction εμπλέκει τρεις διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται είτε στον τομέα των τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είτε στον τομέα της περιβαλλοντικής εργασίας.

Στόχοι

Αλλαγή Συμπεριφοράς

Ενεργοποίηση των αλλαγών συμπεριφοράς για τις ατομικές προτιμήσεις, τις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής εκπαιδεύοντας νέους εικαστικούς καλλιτέχνες και κοινωνικούς λειτουργούς νεολαίας σχετικά με το πώς να είναι αληθινοί φορείς αλλαγής και πράσινοι επιχειρηματίες.

Πρωτοβουλία Νέων

Προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και της δημιουργικής μάθησης μεταξύ των νέων.

Εκπαίδευση νέων καλλιτεχνών και κοινωνικών λειτουργών για νέους ώστε να γίνουν πραγματικοί φορείς αλλαγής και αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ποιοτική Καινοτομία & Ανταλλαγή

Αύξηση της ποιοτικής καινοτομίας και της αναγνώρισης του έργου της νεολαίας (της τέχνης), καθώς και της παραγωγικής ανταλλαγής γνώσεων και της τόνωσης του διαπολιτισμικού διαλόγου με ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι Εταίροι μας

The content of this website represents the views of the author only and is its sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Email: info@artction.eu
Facebook: Artction for Climate Change
Instagram: art.ction